Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 26. august 1933

en lille Bog på en halv Snes Ark


26.8.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

For ikke at blive betragtet som allerede afdød har jeg i Sinde at udgive en lille Bog på en halv Snes Ark1, der måske ved Lejlighed vil blive efterfulgt af et Par andre af samme Størrelse. Jeg vil nu gerne vide, om jeg kan gøre Regning på, at Gyldendalske Boghandel vil forlægge Bogen, når jeg stiller følgende Betingelser for Udgivelsen:

Bogen trykkes i 2000 Ekpl i samme Format og med samme Udstyr (Linjeantal, Klumme o.s.v.) som Vilh. Andersens "Breve til en Muse", der jo også er udgået fra Forlagets Officin. Honoraret beregnes efter solgte Expl, og da jeg på den Måde tildels kommer til at deltage i Risikoen, mener jeg mig berettiget til en noget større Procentdel af Bogladeprisen, end jeg tidligere har fået. Jeg foreslår 25 p.C., men derom kan 2 der jo forhandles.

Manuskriptet er ikke maskinskrevet og vil ikke blive det, da dette vilde kræve Revision både af Maskinskriftet og Trykket, hvad jeg ikke har tilstrækkelig Tålmodighed til. Men Sætterne har tidligere uden større Besvær kunnet tyde min Håndskrift og kan det forhåbenlig endnu. En såkaldt "Huskorrektur", læst i Trykkeriet, vil jeg dog gerne betinge mig.

Dersom Forlaget nu mener at kunne gå ind på disse Fordringer, vil jeg gerne, at Bogen sættes i Arbejde med det samme, da jeg må have Korrekturerne fra Hånden inden Udgangen af Septb.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] en halv Snes Ark: den færdige bog blev på 13 ark. tilbage