Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
2. marts 1932

Forudbetaling for "Lykke Per"

København d. 2/3
1932.

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan,
Holmegaardsvej 2,
Charlottenlund.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Vi har nu modtaget Beløbet1 fra Doubleday, Doran & Co. Regnskabet stiller sig saaledes:

Forudbetaling for "Lykke Per" $500,-
- 5% Income Tax U.S.A.
= $475,-   Omregnet i dansk Mønt […] Kr.2219,80

Dette Beløb er […] indsat paa Deres Bankbogs-Konto i Landmandsbankens Hovedafdeling.

Den ovennævnte Income Tax er en lovbefalet Afgift, der fradrages alle Honorarer, der gaar ud af de forenede Stater.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
F. Hegel

 
[1] Beløbet: HPs aftale om udgivelse af Lykke-Per i U.S.A. er opgivet – det er ikke lykkedes at finde en sådan – det amerikanske forlag har måske opgivet planen og foretrukket at sende HP en godtgørelse. tilbage