Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
4. juli 1929

Forkortet amerikansk Lykke-Per

4/7 1929

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

I Februar Maaned sendte vi et Eksemplar af "Lykke Per" til det amerikanske Forlag Doubleday, Doran & Co., og vi har endelig i Dag faaet et definitivt Svar fra dem, ifølge hvilket de gerne vil paatage sig en Udgivelse.

Deres Betingelser er følgende:

1) en eventuel Forkortelse, saaledes at Bogen kan udsendes i et stort Bind til en Pris af $2,50. Dette Punkt lægger de megen Vægt paa, idet de mener under denne Form at kunne opnaa et tilfredsstillende Salg.

2) At de betaler 10% af Bogladeprisen paa de første 3500 Ekspl., 12% paa de næste 3500 og derefter 15%.

3) At de paa Udsendelsesdagen udbetaler det Dem tilkommende Beløb, der er fremkommet ved Forudbestillinger paa Bogen.

Angaaende Oversætter meddeler de, at de er i Forbindelse med en Fru Lida S. Hanson fra Washington, der er blevet dem specielt anbefalet som Oversætter til Bogen, dels fra Redaktionen af "The American-Scandinavian Review" og ogsaa fra andre Sider. De meddeler endvidere, at Fru Hanson har oversat adskillige Prøvekapitler, der viser, at hun "har en virkelig 2 Forstaaelse baade af Forfatteren og hans Værk".

Hvis De, kære Hr. Pontoppidan, kan gaa ind paa disse Betingelser, der ogsaa forekommer mig tilfredsstillende, vil De maaske være saa venlig at sende mig et Par Ord, da det amerikanske Forlag i bekræftende Fald har udbedt sig en telegrafisk Meddelelse.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
F. H.

P.S.
Den Udgave, vi sendte, var 2 Binds Udgaven, og denne har vi regnet ud er paa ca. 271.000 Ord. som Maksimum for den amerikanske Udgave til $2,50 anføres der 100.000 Ord – Doubleday, Doran er i alle Maader et 1ste Klasses Firma.

[med blyant:] Forslaget afvist!