Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
14. oktober 1927

flere Bøger i Arbejde

14/10-27

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev1. Vi sender Dem snarest 35 Eksplr. og flere staar gerne til Disposition. Pengene skal blive anbragt, som De ønsker. Samtidig indsætter vi Kr. 141,42, som er det Beløb, der er indgaaet fra Mme Charron2.

Heldigvis har De i meget høj Grad undervurderet Publikums Interesse for Deres nye Bog. Vi faar et smukt Salg af den; Boghandlernes Bestillinger er store, og de 5000 gaar antagelig snart med. I alle Tilfælde vil jeg gerne have Deres Tilladelse til straks at sætte flere i Arbejde, naar jeg skønner det nødvendigt, og jeg beder Dem være saa venlig at holde mig underrettet om eventuelle Trykfejl, som De ønsker rettet, saaledes at vi i givet Tilfælde ikke behøver at tilskrive Dem først.

Med mange venlige Hilsner
Deres hengivne
sign. F.Hegel

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Mme Charron: se brev fra kontorchef Sofus Smith 12.10.1927. tilbage