Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
15. oktober 1927

sjældent større Forhaandsinteresse

17/10 271

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

I Gaar skrev jeg til Dem2, at jeg gerne vilde have Bemyndigelse til at sætte nyt Oplag i Arbejde. I Dag vil jeg gerne meddele Dem, at jeg allerede har givet Besked om et nyt Oplag paa 2000 Eksplr.

Der er saa mange Forudbestillinger, at vi maa regne med at de 5000 bruges allerede inden Udgivelsesdagen den 22., og ved at sætte det nye Oplag i Arbejde nu, naar vi, at det kan være færdig, inden Bogen udkommer, saaledes at der ikke bliver nogen Standsning i Udleveringen.

Jeg har sjældent mærket en større Forhaandsinteresse for en Bog, end den vi mærker overfor Deres.

De 35 Frieksemplarer gaar af Sted paa Mandag, men Bogen maa jo helst ikke ligge ude hos nogen før Udgivelsesdagen.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
sign. F.H.

 
[1] denne dato er skrevet med blæk på gennemslaget. Noget tyder på at datoen på det maskinskrevne brev som HP modtog har været 15.10.1927, jf. HPs brev af 18.10.1927. Se fodnoten nedenfor om dateringen. tilbage
[2] I Gaar skrev jeg til Dem: da FH her henviser til sit brev af fredag 14.10.1927, må nærværende brev være skrevet lørdag 15.10.1927. Dette stemmer med nedenstående meddelelse om at frieksemplarerne "gaar af Sted paa Mandag", altså 17.10.1927, fem dage før udgivelsesdagen. tilbage