Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
22. september 1926

faa Forfatteres Ord har Vægt for Tiden

22/9 26

Kære Hr. Pontoppidan.

I det Nummer af "Tilskueren", som udkommer d. 1' Oktbr., kommer vedlagte Artikel af Dr. Rubow1. Da jeg kunde tænke mig, at Artiklen havde Interesse for Dem, og at De paa en eller anden Maade kunde have Lyst til at knytte nogle Betragtninger dertil i et eller andet Blad eller lignende, tillader jeg mig at sende Dem Artiklen i Korrektur.

Jeg vil aabent erkende, at meget faa Forfatteres Ord har Vægt for Tiden, og at dette er Grunden til, at jeg sender Dem disse Par Linier.

Med de venligste Hilsner

Deres hengivne
F. H.

 
[1] Dr. Rubow: Viktor Rubow (1871-1929) læge og politiker. tilbage