Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 24. september 1926

Synspunkt falder sammen med Dr. Rubows

 
24d Sept 26.
Overgaden n. V. 15.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg har med stor Opmærksomhed og fuld Tilslutning læst Overlæge Rubows Artikel1; men da jeg for nogle År tilbage selv har offenliggjort en lille Afhandling om det samme Emne og behandlet det fra et Synspunkt, der omtrent falder sammen med Dr. Rubows, kan jeg vanskeligt tage Ordet nu uden at komme til at gentage mig selv. Min Artikel, der stod i "Tilskueren", mens Gustav 2 Philipsen var Tidsskriftets Redaktør, var ikke så saglig som Dr. Rubows, der indeholder mange slående Oplysninger. Men Betragtningsmåden i de to Arbejder er – som sagt – nogenlunde ens.

Jeg takker for Tilsendelsen, og beder Dem modtage venlige Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Artikel: i Tilskueren okt. 1926. tilbage