Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 13. november 1925

forlods Udbetaling


13.11.25.
Overg. n. V. 15.

Kære Hr. Direktør Hegel!

I Brev af 10d Septb1 godkendte De velvilligst mit Forslag om en forlods Udbetaling af en Del af Honoraret for mine nye Arbejder, – 3500 Kr i indeværende År. Jeg anmoder nu om, at 1000 Kr af denne Sum må blive indsat på min Konto, Nr. 99207, i Landmandsbankens Bankbogsafdeling, Holmens Kanal 12.2

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.

 
[1] 10d Septb: der må menes 13.9.1925. tilbage
[2] Tilskrift i marginen: "14/11 25 / 1000 Kr / W". tilbage