Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
17. november 1924

Stækkede Vinger paa fransk

17/11 24

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Bjørnstjerne Bjørnsons Svigersøn, Forfatteren George Soutreau har skrevet til mig, at han gerne vil oversætte nogle af Deres Fortællinger, særligt tænker han vist paa nogle af dem i "Stækkede Vinger", og han bad mig skaffe Autorisationen fra Dem. Jeg har skrevet til ham, at jeg har henstillet til Dem, hvis De ikke tidligere har bundet Dem for Frankrigs Vedkommende, at give ham Lov til at offentliggøre nogle af Fortællingerne mod at Honoraret deles mellem Dem og ham. Har De noget derimod. De bedes venligst sende mig et Par Ord herom.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige
sign. F. H.