Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 21. september 1923

5 Ugers Rejse

 
21.9.23.
Overgaden n. V. 15.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Da jeg for et Par Dage siden kom tilbage fra en 5 Ugers Rejse, forefandt jeg her Anker Larsens Roman1 tilligemed Deres Anmodning til mig om at læse den og udtale mig om den forinden Udgivelsen. Det sidste var nu en Umulighed, da Bogen på det Tidspunkt allerede var udkommen; men naturligvis vil jeg læse den, såsnart jeg er kommen til Ro efter den lange Fraværelse, og det kan da vel tænkes, at jeg får Trang til at give mit Besyv med i Diskussionen om den ɔ: om den hele Præmiekonkurrences Udbytte i literær Henseende. Foreløbig synes der jo 2 at være al Grund til Lykønskning. Men at Anker Larsen var en af vore lødigste Forfattere, vidste vi jo rigtignok i Forvejen.

En venlig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Roman: De vises Sten (1923) hvormed J. Anker Larsen vandt Gyldendals litteraturpris for bedste danske eller norske roman. tilbage