Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
30. december 1916

"Favsingholm" er nu helt udsolgt

30/12 16

Kære Hr. Pontoppidan.

Straks jeg fik Deres Brev standsede jeg Salget af "Ung Elskov" i 1ste Udgaven. Juletravlheden har desværre medført, at jeg først nu faar skrevet til Dem.

Jeg maa først paa Forlagets Vegne gøre Dem en uforbeholden Undskyldning, fordi vi har brudt den gamle Aftale, og dernæst udtale min personlige Beklagelse over, at De har været nødt til at minde os om den. Til vor Undskyldning kan der kun fremføres meget lidt. En Pakke med ca 60 Expl. blev fundet paa Pakhuset og kom med en Del andre Pakker med 1ste Udgaver ind til vort Sortiment, der driver et ret betydeligt Antikvariat. Af disse Expl. var der paa det Tidspunkt, hvor jeg fik Deres Brev, 47 Expl. igen og disse skal jeg nu personligt sørge for bliver ødelagt.

Angaaende Deres Forslag om "Ung Elskov" i en billig 50 Øres Udgave, da maa jeg faa Lov til at vende tilbage til Spørgsmaalet senere. Størrelsen er jo en Del under vort Minimum.

"Favsingholm" er nu helt udsolgt. Ved Lejlighed glæder jeg mig til at høre nærmere om en samlet Udgave. Med mine bedste Nytaarsønsker er jeg

Deres hengivne
Fr. Hegel