Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 3. januar 1917

om nogen egenlig Omarbejdelse vil der ikke blive Tale

Snekkersten.
3.1.17.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg takker Dem for Deres Brev og den venlige Nytårshilsen, som jeg med Oprigtighed gengælder. Det har glædet mig at erfare, at Salget af "Favsingholm" ikke har skuffet Dem. Dersom De virkelig mener, at der allerede nu kan blive Plads for en ny, samlet Udgave af Fortælling-Kresen, kan den for min Skyld påbegyndes nårsomhelst. Jeg skal en af Dagene tage de første Bind frem til Gennemsyn. Hist og her vil der sikkert nok blive Ændringer 2 at gøre; men om nogen egenlig Omarbejdelse vil der ikke blive Tale; og Bogens Omfang vil ikke kunne formindskes nævneværdigt.

Jeg forbliver Dem Tak skyldig for megen Imødekommen i det forløbne År, og er

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan