Osvald Hansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Esbjerg. 20. juni 1913

Deres Interesse for min Skæbne

Esbjærg, d. 20. Juni 1913.

Hr. Henrik Pontoppidan!

Herved bringer jeg Dem min bedste Tak for Deres venlige Imødekommenhed overfor min Anmodning om en Anbefaling til Gyldendalske Boghandel.

Skønt Georg Brandes og Gustav Wied ogsaa anbefalede mig, nyttede det desværre ikke.

Forlagets Konsulent udtalte sig yderst nedsættende om mit Arbejde, omtrent som for Aar tilbage om Manuskriptet til "Individets Ret", da jeg 2 indsendte det, før jeg gav Gjellerup det i Kommission.

Nu ved jeg ikke, om disse Linjer træffer Dem i Fredensborg, men der bliver Brevet vel sendt Dem.

Jeg var for otte Dage siden i Helsingør for at søge et ledigt Lærerembede der; jeg fik det ikke, men man lovede mig, at jeg skulde faa et andet, som oprettedes i Løbet af et Aars Tid. Skulde jeg komme til Helsingør, faar jeg nok Lejlighed til at aflægge Dem et Besøg i Fredensborg og personligt bevidne Dem min Taknemmelighed for 3 Deres Forfattervirksomhed og for Deres Interesse for min Skæbne.

Deres ærbødige
Osvald Hansen.