Axel Garde til Henrik Pontoppidan
8. februar 1922

ombytte Fortællingerne

8/2 22

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan

I Anledning af Deres Anmodning om at faa ombyttet 2 af Fortællingerne i "Fra Hytterne" med et Par andre, der ikke har været trykt i de senere Udgaver af Samlingen, vil vi gerne – for at forebygge Fejltagelser – bede Dem bekræfte, at Fortællingerne "En Bonde" og "En stor Dag" udgaar og erstattes med "En Kærlighedshistorie", "Vinterbillede" og "Arv"; det forekommer os nemlig, at De kun har nævnt de 2 Fortællinger som manglende i de senere Udgaver, ikke som 31 som der i Virkeligheden er. Maaske De venligst pr. Telefon vil meddele os, om de alle 3 eller kun 2 af dem skal med i den nye Udgave2.

Ærbødigst
sign. Fr. Thuresen

 
[1] tallet ses meget udvisket i kopibogen. tilbage
[2] nye Udgave: det skete ikke. tilbage