Axel Garde til Henrik Pontoppidan
16. januar 1922

"Noveller og Skitser"

16/1 22

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan

Hermed fremsender vi de første 6 Ark i Rentryk af Deres Samling "Noveller og Skitser", de følgende Ark og Titelarket vil ligeledes blive Dem tilsendt, efterhaanden som de indtræffer til os; endvidere vil vi gerne meddele Dem, at vi har anmodet Trykkeriet om at tilsende Dem en 2. Korrektur af det, der endnu ikke er trykt, det vil sige Ark 15 og Fortsættelsen.

Ærbødigst
sign. E. Lorentzen