Axel Garde til Henrik Pontoppidan
7. januar 1922

Noveller og Skitser

7/1 22

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Det resterende Beløb af Honoraret paa Noveller og Skitser: Kr. 3000 bliver paa Mandag Formiddag indsat paa Deres Sparekassekonto i Landmandsbanken. Vi kan ikke, før de to Bind er helt færdige, nøjagtig sætte Beløbets Størrelse, men det bliver omkring ca. 3000 Kroner (se mit Brev til Dem af 2/9 1921 og Deres Brev til os fra Villingbæk1).

Af Noveller og Skitser er det meste sat op og kan snart gaa i Trykken. "Den kongelige Gæst" og "Det store Spøgelse" vil paa Mandag blive sendt Dem fra Forlagskontoret til den ønskede Gennemlæsning. "De dødes Rige" er i Arbejde. Men baade til den og til Noveller og Skitser skal jeg i Løbet af et Par Dage vende tilbage, saaledes at De kan faa fuld Besked paa, hvor langt Arbejdet er fremme. De mange nye Bøger i Efteraaret har sinket os noget.

Med mange venlige Hilsner

Deres hengivne
sign. Axel Garde

 
[1] Villingbæk: fejlskrivning for Millingbæk. tilbage