Axel Garde til Henrik Pontoppidan
14. september 1917

Artikel til Bogvennen

14/9 17

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Kunde De tænke Dem at sende Bogvennen1 nogle Ord om Omarbejdelsen eller Gennemarbejdelsen af De Dødes Rige?*) Det vilde sikkert interessere mange, ogsaa Læserne af Vilh. Andersens Bog. De Dødes Rige udsendes nu paa Onsdag.

Tak for Deres Kort efter Fødselsdagen; jeg var ikke i Snekkersten, ellers havde jeg glædet mig selv med at se ind til Dem.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
Axel Garde

*) Eller skal vi sende en Optager ned til Dem?

 
[1] Bogvennen: artiklen udkom i Bogvennen 10.10.1917. tilbage