Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Snekkersten. 10. august 1917

veed ikke, om Trykning er begyndt

Snekkersten.
10.8.17.

Kære Hr. Axel Garde!

Min tyske Oversætterinde1 vedbliver at bombardere mig med Anmodninger om at få Arkene af "De Dødes Rige", efterhånden som de trykkes, da hun meget gerne vil begynde Oversættelsen, mens hun endnu opholder sig her i Danmark. Jeg må stadig svare, at jeg ingenting kan sende hende. Jeg veed overhovedet ikke, om Bogens Trykning er begyndt, hvad jeg dog rigtignok må antage. Som De måske erindrer, blev der for mere 2 end en Måned siden sagt mig, at Trykningen vilde blive påbegyndt en af de første Dage. Jeg tror nu også, det vilde være heldigt, om Bogen udkom snarest muligt. Jeg kan mærke, at bl. a. Vilh. Andersens Bog har skabt fornyet Interesse for den. Fra mange Sider får jeg Forespørgsler om, hvornår den nye Udgave2 kommer.

Modtag venlige Hilsner fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Oversætterinde: Mathilde Mann. tilbage
[2] den nye Udgave: udkom 19.9.1917. tilbage