Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 27. marts 1932

Sigrid Undsets religiøse Standpunkt

27 Marts 32

Kære Pontoppidan. – Jeg sender Dem her et Par Sigrid Undset-Artikler1, som nok vil interessere Dem nu De er i Lag med hendes sidste Bøger. De synes mig ganske interessante og ret oplysende m. H. t. hendes religiøse Standpunkt. Men hvorfor Gud har skabt Mennesket saa daarligt, at det kunde gøre Oprør imod ham og skaffe ham saa mange Bekymringer, gør hun ikke klart. Men hun kan da ligesom Thorkild Rovsing2 sige, at hvis hun hade skabt Mennesket, saa skulde det nok være blevet bedre gjort.

Jeg har idag haft et lille fornøjeligt Besøg af Henri Nathansen og han fik en Hilsen med til Dem. Han syntes, at hans smaa Besøg hos Dem hørte til hans bedste Oplevelser.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
M. Galschiøt

 
[1] Sigrid Undset-Artikler: to kronikker fra Politiken er vedlagt brevet: Den første er Frederik Poulsens anmeldelse, betitlet "Det evige Menneske", 26.2.1932, af G. K. Chestertons The Everlasting Man, oversat af Sigrid Undset, 1931. Den anden er Sigrid Undsets svar (med samme titel: "Det evige Menneske") 27.3.1932. tilbage
[2] Thorkild Rovsing: formentlig kirurgen og forfatteren Thorkild Rovsing (1862-1926); et kildested kan dog (endnu) ikke anføres. tilbage