Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 26. marts 1932

Opbyggelsesbog for spekulative troende Katoliker

26 Marts 32

Kære Pontoppidan. – Her har De "den brændende Busk". Bare De ikke blir skuffet i Deres Forventning om at faa høre Guds Røst gennem Sigrids Stemme – Bogen gør paa mig nærmest Indtryk af en Opbyggelsesbog for spekulative troende Katoliker, og jeg fristedes jævnlig til at læse lodret, naar jeg kom til Hr. Pauls Anfægtelser og Betragtninger. Han er mig en ret kedelig Fyr og hans sjælelige Udvikling er da ikke naaet videre, end at vi godt kan faa en Fortsættelse i en tredje Roman, inden vi naar Vejs Ende. Men der er jo ellers fortræffelige Ting i Bogen, og dens Slutning kaster et helt forklarende Skær over Lucy-Skikkelsen, som den nok trænger til.

Nu staar Frk. Pansch og venter paa at faa Pakken med til Posten, saa jeg maa slutte

Alt vel

Deres hengivne
M. Galschiøt