Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 20. december 1928

Victoria Benedictson og Georg Brandes

20 Dcbr. 28

Kære Pontoppidan – Her har De Sven Leopolds Bog, som vi talte om forleden. Jeg trode, jeg hade laant Collett Vogt den, men da han i Søndags var her og benægtede det, fandt jeg den liggende paa Bordet. De behøver ikke at sende den. De kan ta den med, naar De næste Gang glæder mig med et lille Besøg. At de glædede mig ved det sidste, haaber jeg, De fik en klar Fornemmelse af. Det var mig det kærkommeste af dem alle den Dag. Middagen forløb helt festligt; men da alle Gæsterne var borte Kl. 11 var jeg dog ganske glad for at Dagen var overstaaet. Jeg haaber, at De ikke hade nogen Men af Udflugten.

Jeg har det som sædvanlig og har intet mærkeligt oplevet, siden vi saas. Jeg har beskæftiget mig med Victoria Benedictson, men er nu i Lag med at blive træt af hende. Den Udgave af hendes Breve og Dagbøger1 som De saa hos mig, er fra 1928. I den første Udg.2 som jeg ogsaa har (fra 1890) er Forholdet til Georg Brandes og alt ham vedkommende udeladt. Men Lundegård har maaske sendt Dem den sidste Udg. De syntes at kende den.

2 Hvordan Forholdet mellem hende og Brandes har været er det ikke let at finde ud af. Efter hendes Optegnelser synes hun at ha været hans Elskerinde for en kort Tid – men han benægtede det i temmelig harmfulde Ord og med ringeagtende Udtryk om hende i en Artikel vistnok i Berl. Tid. eller Nationaltid. som Collett Vogt viste mig3, men som han desværre puttede i Kakkelovnen, da jeg paa hans Spørsmaal om, han skulde sende Lundegård den – L. hade bedt ham sende, hvad han fandt i danske el. norske Blade om den ny Bog – at jeg syntes ikke, han skulde sende den; der var da skrevet nok og lavet Bøger nok over det Stof og det Tema. Nu vil jeg se at faa fat i Elsa Finne4, og dermed skal saa Victoria B. gaa ud af Repertoiret.

Jeg maa vel ønske Dem en glædelig Jul og et godt Nyaar og ikke alt for mange lignende Ønsker paa Julekort, som De skal takke skriftlig for. Jeg sad i 3 Dage og skrev Takkebreve til 30-40 forskellige Mennesker, som hade sendt mig Fødselsdagshilsner. Og nu følger der vel ny Række efter ved Nyaar. Det er dog en forbandet Mode.

Lev saa vel og gid De maa forskaanes for Nervesmerterne

Deres hengivne
M. Galschiøt

Undskyld den brugte Konvolut men den passede saa udmærket i Størrelse, og jeg hade ingen anden.

 
[1] Breve og Dagbøger: Axel Lundegård: Victoria Benedictsson. Dagboksblad och brev samlade till en levnadsteckning, 1928. tilbage
[2] første Udg.: Ernst Ahlgren [i.e.: Victoria Benedictson f. Bruzelius]: En sjelfbiografi ur bref och anteckningar, samlade och utg. af Axel Lundegård, 1890. tilbage
[3] Artikel af Georg Brandes: Det er uklar hvornår denne artikel er skrevet; GB var jo død 19.2.1927. tilbage
[4] Elsa Finne: roman af Axel Lundegård fra 1902 der bygger på forholdet mellem VB og GB.. tilbage