Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 21. november 1915

Fremtiden uden Oline

21. Nvbr. 151

Kære Pontoppidan. Jeg synes, jeg maa meddele Dem og Deres Kone, at jeg har haft den Sorg, at min kære trofaste Oline2 er død imorges af Lungebetændelse3 efter 4-5 Dages Sygeleje. De har jo dog begge sat Pris paa ikke blot hendes gode Mad men ogsaa paa hendes 2 sjeldne Personlighed. For mig kommer desuden dertil, at hun var den levende Forbindelse med den lykkelige Tid, der var mit Ægteskab; nu er ogsaa den brudt. Men hvordan Fremtiden vil gestalte sig uden Oline – det ved jeg ikke.

Venlig Hilsen

Deres
M. Galschiøt

 
[1] Kort i konvolut adresseret til: "Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Villa Karina / Snekkersten". Poststemplet "Helsingør 21.11.15." tilbage
[2] Oline: Oline Arntine Rasmine Nørgaard var født 1832 i Skagen, hvor hendes far var købmand og strandingskommissionær. Faderen druknede 36 år gl. i oktober 1835 "efter at han havde besteget et Fartøi, der uden Mandskab i nogen Tid havde drevet paa Søen, men i et Nu sank." Oline voksede op i Skagen, var tjenestepige der i 1850, og blev senere gift med bryggerkusk Hans Christian Olsen i Helsingør. Han døde i 1889 og Oline anføres i folketællingen 1890 som "beskæftiget hos Frk. Wibroe", d.v.s. hos bryggerdatteren Henriette Wibroe, som Martinus Galschiøt gifter sig med 28.10.1890. Oline havde altså tjent Galschiøt i over 25 år. tilbage
[3] Lungebetændelse: dr. Tryde anfører Pneumonia catharrhalis som dødsårsag. tilbage