Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Snekkersten. 13. november 1915

korrekturark vil regne ned over Dem

Snekkersten.
13.11.15.

Kære Galschiøt!

Her kommer endelig de fire første Ark, og nu vil det altså regne ned over Dem med Papirer indtil Månedens Udgang. Jeg beder Dem beholde Arkene, indtil jeg en Dag opsøger Dem og får Deres Bemærkninger, som forhåbenlig bliver af den Art, at de ikke kræver Rettelser i større Omfang.

Tak for Besøget forleden. Det var for os en stor Oplevelse igen at have en Gæst ved vort Bord, især da, fordi det var en så kær 2 og sjelden og lidt kræsen Gæst.

Idag har vi fået Steffen hjem på et Søndagsbesøg. Vi sender alle tre de venligste Hilsner.

[øverst på brevet har MG skrevet telefonnummeret:] Øbro 2159

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

[MG har skrevet sine notater til Enslevs Død på dette brev:]

6."Anstalter",
7. (L. 8)Chiffonieren
13 (1 o)etsteds
  "   (4 n)allerivrigste (se S. 64)
14 (1 n)i Aften
14 (3 o)",
37 (7 n)Aftenen,
44 (7 o)indbildte
  "   (14 o)Madammer
45 (1 o)een Gang
  "   (5 n)et n
50talt dansk
51 (12 o)nok hade efterladt mange blodfyldte Spor
53 (12 n)rubbe sig
  "   (7 n)længe, siden
  "   (7 n)kunde han lige saa godt benytte
54 (13 n)deroppe
  "   (11 n) op 
58 (1 o)mit der
60 (9 o)sig flytter
62standse & stanse
63 (8 n)blevet
66 (2 l r)
71 (5 o)vistnok
77 (13 o)proklamerer tom
  "   (6 n)Marsj Marsch
81 (2 o)hen over
85 (4 n)Sujetter
87 (12 o)et e i de Øjne
92 (5 o) op  om Ørerne
94 (6 og 7)2 Øjeblikke
  "   (4 n)og som ogsaa smerter
94-95sortie – Soupér cursiv?
96 (3 n)mangler ,
98 (1 o)ud af alle Døre
do.Boudoir coup de cursiv?
99 (7 o)Opsigt ved
102 (10 o)feilt Sigte
113 (4 og 5 o)desto – !
  "   7 oda – da
  "   14 ohyggelig
114 13 n(skraaede (119 18 n))
  "   (2 n)endeløs og
115 13 nMen (Og)
117 14 osin Persienne
121 1 ningen Modstand
124 13 oeen Gang
3 
125 (2 n)Sukces
127 (5 n)vil
128 (11 n)derovre
129 (14 o)uopnaaelig
  "   (10 n)afsindig
130 (2 o)til Salgs
  "   (6 o)Med ingen
  "   (8 o)med – møder med
  "   (10 n)og er dog samtid (tvungent)
131 (10 o)ymtes om Forlovelsen
  "   4 nsimpelthen
133 (4 o)des flere
  "   (12 n )mangler et kun
135 (1 n)hvor længe,
136 (1 n)dødsensstille
137 (4 n)fra sin Stue
142 (6 o)Opmærksomhed
142 (13 o)opsigtvækkende
145 (11 n)Glimt af tilbage
146 (6 o)engang
148 (13 n)Delirist
150 (6 o)bare haft
150 (12 o)Skærmbræt
  "   (13 o)Skbrættet
152 (5 n)  do.
154 (4 n)kostet paa
  "   (15 o)Frøken –
155 (12 n)har De aldrig tænkt (Dem) at det kunde være
  "   (7 n)Frøken (ikke Frk.)
  "   (3 n)saavidt
156 (4 n)den dybeste Fortv
159 (1 n)Synsvildelse
160 (11 n)Galosjer
161 (6 n)af Betydning
  "   (5 n)Hvornaar,
163 (1 o)skibbrudne
164 (1 o)ovenikøbet
  " (9 n)  do.  do.
167 (10 n)paa sig selv
169 (5 o)fortælle
  "   (6 o)2 om
172 (10 n)lagde han, strøg sig ... og gav sig til at
174 (10 o)dette her
  "   (2 n)Biskoppen
175 (3-10)  do.
  "   (14 n)kære gamle
  "   (9-10 n)2 falden
177 (10 o)Citationstegn
178 (1 o)ualmindelig
  "   (4 n)haver du
179 (2 n)strømmet til
180 (1 o)"Samuelsens Doms"
183 (2 o)ud over
  "   (10 n)veed [det ene e overstreget]
  "   (3 n)  do.
190 (10 o)Idag er der nu [nu overstreget]
191 (4 n)tætsluttende (8 o) friskt
194 (1 n)blev han adspredt
var han fraværende
195 (9 o)til Orde
196 (12 n)friskt (
200 (7 o)Billedet om Slæbet
  "   (15 n)tales om Brud
206 (3 o)en Gang
207 (8 n)en førende Politiker
210 (12 o)fremfor
216 (8 o)høre mig!
  "   (12 o)greb (gned)
  "   (1 n)  :
217 (10 n)hen over
218 (4 n)Kl.
219 (3 n)Numer
221 (6 n)ganske regelmæss
222 (8 o)Favsingholm
223 (3 o)stride mod??
  "   (12 o)Favsingholm
  "   (1 n)op [overstreget]
224 (7 o)Gudskelov
227 (6 o)sidste Efteraar
230 (3 n)Galleriet og Logen
233 (7 n)t
235 (3 n)og til alle Tider
236 (4 n)yderste
238 (3 n)100hodede
239 (12 o)var baade
242 (3 o)Selvbesindelse
244 (2 o)paa for meget
4 
244 (8 n)mangler ,
  "   (4 n)værelse
247 (4 o)denne - stadig - Tid
  "   (10 o)hurtige
  "   (5 n)barokt
248 (9 o)Deres
239 (4 o)derfor [overstreget]
  "   (3 n)Bukser
250 (13 n)det
251 (7 o), som han gik
  "   (9 n)etsteds