Martinus Galschiøt til Antoinette Pontoppidan
Sendt fra Venedig. 24. juni 1911

Til Lykke

Venedig 24. Juni 11.1

Kære Fru Pontoppidan

De holder jo Fødselsdag idag. Jeg tænkte at sende Dem en Hilsen til Dagen; men det blev ikke til noget. Nu faar De den i Stedet for paa Dagen. – Til Lykke da og gid Deres Mandfolk i det kommende Aar ikke vil gøre Dem altfor mange og store Sorger. Det sidste Aar kan i saa Henseende nok gælde for en hel Række. Det har glædet mig umaadelig, maa De tro, at det er gaaet Pontoppidan saa forholdsvis godt. Gid De nu maa befinde Dem vel ovre i Gamle Oles Hus i Elbodalen. Stedet er i hvert Fald godt. – Nu er jeg paa Hjemvejen; men her er saa henrivende i Venezia, at jeg kunde fristes til at blive her en lang Stund; men nu vil Oline2 ikke give mig Lov til at blive længer borte, og saa maa jeg jo lystre. Lev vel alle 4; skal vi virkelig ikke ses før til Efteraaret?

Deres heng. M. Galschiøt

 
[1] Postkort med motiv fra Venedig adresseret til: "Fru Antonie Pontoppidan / Ahlmanns Allé / Hellerup (Kbhvn) / Danimarca"; poststemplet "Venezia 24-6-11 Ferrovia". tilbage
[2] Oline: antagelig husbestyrerinden. Iflg. folketællingen 1906, Lundegade 13, havde MG og hans kone (død 1907) to tjenestepiger: Oline Olsen f. 1832 og Valborg Mogensen f. 1879. tilbage