Martinus Galschiøt til Vilh. Andersen
18. marts 1900

det vil pine ham

18 Marts 00

Kære Dr. Andersen

Jeg kan desværre ikke tage Deres "Brev" i Tilskueren. Det er et saa voldsomt Angreb paa Brandes, trods al den Anerkendelse, De yder hans Evner og meget af hans Virksomhed, at det vistnok i allerhøjeste Grad vil pine ham – og det vil jeg nødig være med til paa en Tid, hvor saa godt som alles Haand er imod ham – saa meget mindre som jeg ikke tror, at det vil have den Virkning paa ham, De tilsigter. Den vilde det maaske faa, hvis de sendte ham det privat, men næppe, hvis De offenliggør det.

Hvis De bryder Dem om et Par redaktionelle Bemærkninger, vil jeg tilraade Dem at ændre eller forkorte Stedet om Elskov paa Side 5, der er noget ude af Tonen i det øvrige Brev, og at stryge Stykket med Henvisningen til Deres Bog om Oehlenschläger paa Side 19. – Dette kun, fordi De i Deres Brev bad mig om at sige Dem min Mening om Enkeltheder i Artiklen.

Deres [ingen underskrift]

[Galschiøts opsummering af forløbet:] Artiklen sendtes til Brandes, og√ offenliggjordes senere i "Politiken" med Tilsvar fra Brandes i samme Numer. Unægtelig den bedste Ordning.