Emma Gad til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Dronningens Tværgade 40. 11. marts 1918

en Ting vil interessere Dem

Dr. Tværg 40. Palæ 127. 11 Marts.
[tilføjet med anden hånd:] (1918)

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Tak for de elskværdige Linjer1 – jeg bliver altid glad, naar jeg ser Deres Haandskrift.

Hør, skal De ikke til Byen en af disse Dage? Kan De f.E. ikke komme til mig i Morgen Tirsdag Kl. 12 til Frokost eller hvilken Tid det passer med Togene. Eller Onsdag? Der 2 er en Ting, jeg – eller rettere min Søn Urban gærne vil tale med Dem om – en Ting, der maaske nok vil interessere Dem.

Og saa faar jeg jo den Glæde at se Dem.

I Haabet

Deres altid hengivne
Emma Gad

Haaber at baade De og Fruen gaar fremad med raske Skridt ligesom Vaaren.

 
[1] Linjer: kendes ikke. tilbage