Emma Gad til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Dronningens Tværgade 40. 25. februar 1918

Bidrag i Retning af Skønhed

Dr. Tværg 40. 25 Fbr 1918.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Kun en Hilsen – jeg haaber De har det godt i det fredelige Fredensborg og har suget en Mængde Skønhedsindtryk ind i den sneklædte Park, der maaske nu har en vag Anelse af Foraar svævende over sig.

À propos Foraar – tænk, at Deres dejlige Darwin Tulipaner endnu staar og straaler paa mit Bord, og jeg ser paa dem som et Bud om, at den, der sendte mig dem, kan lide mig – en Fornemmelse, der varmer helt ind i mit Hjerte, netop som Foraarssol, fordi 2 "Den, der sendte mig dem" er den Bedste vi ejer som Menneske og som Digter.

De skønne Blomster kom oven i Købet som Manna i Ørkenen faldende fra Himlen til mig i denne blomsterløse Tid lige til mine to Eftermiddagsfester med en kulturhistorisk Fremstilling af Valsen gennem Tiderne og de gav et vældigt Bidrag i Retning af Skønhed. Det hele spændte forresten saa nydeligt af – yndige gamle og nye Toner, flagrende Danserinder i Rosenrødt og mange skønne Damer som Tilskuerinder. Men besværligt var det jo.

Blandt Gæsterne havde jeg begge Gange Karin Michaëlis i straalende 3 Silke. Hun kan ikke faa Pas til at passere Tyskland paa Vejen til Wien og maa derfor blive paa Nørrebro, men selv om den jo ikke kan maale sig med Prateren, tror jeg, hun befinder sig ganske vel i en stadig Hvirvel af Selskabelighed.

Ja – kun en Hilsen – med alle gode Ønsker for Dem og for Deres Hustru, som jeg haaber gaar godt fremad.

Ganske Deres
Emma Gad