Emma Gad til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Dronningens Tværgade 40. 30. marts 1918

spise Karamelbudding med fælles Venner

Dr. Tværg 40. 30 Marts 1918.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

-

Hil være Dem, der De sidder i Fredensborg med alle Deres Lavrbær – se nu Forfatterforeningen1, der ogsaa hædrer Dem – til Lykke! Men man skal jo ogsaa have lidt af Livets Roser, ikkesandt, og jeg vil derfor friste Dem til at komme herind paa Torsdag den 4 Apr. Kl. 7 for at spise Karamelbudding i Selskab med et Par faa af Deres og vore fælles Venner plus Nationalteatrets unge Primadonna Gerd Egede Nissen2 fra Christiania, der meget gærne vil lære Dem at kende, men vogt da 2 Deres unge Hjerte, cher Monsieur! Kan De ikke nok komme? De har vel af og til noget at gøre her i Byen og kan saa slutte af her. De behøver ikke at være i festligt Antræk. Aa jo –

I Haab om at se Dem – og med alle gode Foraarshilsner til Dem og Deres Frue

Deres ganske hengivne
Emma Gad

[opad i venstre margin:] Det gik jo nydeligt med Herdis Bergstrøms Komedie3. Jeg har været saa glad for det.

 
[1] Forfatterforeningen: udnævnte Pontoppidan til æresmedlem, se hans takkebrev til Sophus Michaëlis 29.3.1918. tilbage
[2] Gerd Egede Nissen: se også brev fra Henri Nathansen til Georg Brandes 30.1.1913. tilbage
[3] Komedie: Drengene fra Amerika. Familieliv i 5 Billeder havde premiere på Folketeatret 22.3.1918. tilbage