Gottfred Eickhoff til Poul Carit Andersen
Sendt fra København. 13. december 1934

oliebillede af Verkade

Kbh. d.13.XII.34

Kære hr. Carit Andersen —

Modtag min hjærteligste tak for deres smukke bog1. Det har interesseret mig meget at læse biografien og blade de bibliografe sider igennem. Da jeg i nogle maaneder – dagligt – har haft lejlighed til at være sammen med Henrik Pontoppidan, har naturligvis saadanne fakta, som deres bog indeholder overordentlig megen interesse for mig, saavel som det udmærkede billedstof. M.h.t. dette sidste har de naturligvis været nødt til at foretage et udvalg, som jeg forøvrigt finder repræsentativt.

2 Jeg har selv set nogle flere malede portrætter af H.Pontoppidan. Bl.a. et smukt lille oliebillede (tror jeg) fra tidlig tid af Verkade – i Pontoppidans eje. Ogsaa fra tidlig tid et andet mindre billede af Johan Rohde (udst. sidste aar hos Boch2). Af Ancher findes vist nok et portræt fra Skagentiden3, foruden det reproducerede, i P's eje. Endelig er der to billeder et stor[sic!] og et mindre af Poul Christiansen, som jeg har set for et aars tid siden paa "Winkel og Magnussens" auktion over den afdøde malers bo.

Maaske ved de ligesaa god besked herom, som jeg, – eller bedre.

Med venlig hilsen og endnu engang tak for bogen.

Deres hengivne
Gottfred Eickhoff

 
[1] deres smukke bog: PCAs 1934. tilbage
[2] Boch: Kunsthandleren skal identificeres. tilbage
[3] Ancher portræt fra Skagentiden: Den hos PCA gengivne er 1908-maleriet: Eickhoff henviser til 1883-maleriet der var i HPs eje til hans død, nu på Skagens Museum. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage