Carl Dumreicher til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 24. juli 1942

Akvarel fra 1874

Juli 1942.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Dansk Forfatterforening beder Dem paa Deres 85 Aars Fødselsdag modtage vor varmeste Lykønskning og vore bedste Ønsker for Dagen.

Gid Solen den Dag ogsaa maa lykønske, enten det nu bliver i Rørvig eller paa Holmegaardsvej.

Som Udtryk for vor Ærbødighed over for vort Æresmedlem, vor Hengivenhed og vor Højagtelse beder vi Dem modtage medfølgende Akvarel, som skal minde Dem om den By, hvortil Deres Hjerte saa tidligt blev knyttet.

Vi har været saa heldige at finde dette Unicum, som skyldes den gamle Byhistoriker Ludvig Frederik Both og netop er fra 1874 d.v.s. fra Randers, som den var paa Deres Tid. Det er vort Haab, at netop dette Billede vil kunne vække Minder fra de unge Dage og samtidig udtrykke vor Trang til netop i Dag at møde med en varig Gave.

Med de hjerteligste Hilsener fra hele Forfatterforeningens Bestyrelse.

P. B. V.
Deres hengivne
Carl Dumreicher