Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 3. august 1942

Billedet fra vor fælles By


3de Avg. 42.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Dumreicher!

Jeg har længe villet skrive til Dem; men efter min Fødselsdag kom jeg ind i et uroligt Liv og blev optaget på forskellig Måde. Men nu må der ikke gå flere Dage hen, før jeg får takket Dem for Deres gode Venskab, som jeg skatter højt. På min Væg hænger nu Forfatterforeningens Fødselsdagsgave, Billedet fra vor fælles By, som jeg er inderlig taknemlig for. Det var virkelig et Fund. Dagen gik i det hele ikke så ubemærket hen som ventet, og det skyldtes vistnok ikke mindst Dem. Tak for alt!

Det glæder mig, at De ikke har følt Dem skuffet af Deres lollandske Herresæde. Og nu har vi da endelig fået Sommer, så De og Deres Familje kan sole sig. I min Danmarksbog1 står der om Berritzgård, at en af dens tidligere Ejere fra sine Udlandsrejser hjembragte store Kunstskatte, som han opbevarede 2 på Gården. Måske gør De også dér et værdifuldt Fund?

Men i hvert Tilfælde: lev rigtig vel, indtil vi atter ses.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Danmarksbog:Kan dreje sig om en udgave af Trap. I 1879-udgaven, bd. 4, s. 410 anføres om Abraham Lehn, der købte Berridsgaard i 1729 at han på sin ungdoms udenlandsrejse indkøbte "de mange Kunstgjenstande, Natursjeldenheder og Bøger, der endnu bevares paa Orebygaard og Berridsgaard." tilbage