Sophus Claussen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Forchhammersvej 25. 22. oktober 1901

det Ugeblad jeg havde besvoret at faa i Stand

Forchhammersvej 25III
V.
22/10 1901

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Saa langt naaede jeg denne Gang1 -. Venstrepressen forlod mig, Højrepressen faldt mig i Flanken, og Norge – endog Norge – faldt mig i Ryggen. Nornerne har paa Forhaand spundet et Menneskes Skæbne, og hvis de ikke har det, bestemmes en Bogs√ Held eller Uheld af den Bladmand,√ som kaster gør det første Tærningkast2, naar et Værk træder frem for Lyset. Intet er lettere for en Tærningspiller end at demoralisere al Verden.

Bryder De Dem om at læse en Artikel, som jeg kun kunde faa trykt i "Aftenbladet"3, men som jeg forsøgsvis har udsendt 2 til tyve tredive Provinsblade til Optagelse bagefter. – – Den gør saamæn ingen Virkning hverken fra eller til.

Jeg kom hovedkuls til Italien i fire Uger og kunde ikke tænke paa det Ugeblad4, som jeg saa dyrt havde besvoret at faa i Stand.

Nu maa jeg sandelig være den rigtige Mand til at starte Ideen med Eclat – Men det gaar mig nu som de sidste Starter af Højreregeringer i Danmark – det vil blive svært at finde syv Mænd, som vil gaa med mig i Baad.

Jeg er altsaa ikke nogen Mand, man kan have med i den Baad.

Endog Hr. Vald. Vedel5 ("brændt Barn skyr" osv.) skal have besluttet at tie om min skrækkelige Bog. Og med den Motivering har han afvist en længere poetisk Henvendelse til mig fra en ung Lyriker. Bare Postelinet dog ikke gaar i Stykker!

Altsaa bør jeg vel indstille de videre Experimenter angaaende Ugebladet?

De venligste Hilsener til Dem og Deres Frue fra

Deres hengivne Sophus Claussen

 
[1] denne Gang: Trefoden blev anmeldt fra 18/9; i alt i en snes avisanmeldelser, heriblandt i Dagbladet og Verdens Gang i Kristiania. tilbage
[2] Bladmand ... første Tærningkast: Den første (anonyme) anmeldelse, i Vort Land, kan meget vel være skrevet af Otto Borchsenius der jo optræder i bogen. tilbage
[3] Artikel: "Det er Meningen", om bogens modtagelse i de danske blade, stod i Aftenbladet 21.10. tilbage
[4] Ugeblad: jf. tidligere i korrespondancen. tilbage
[5] Vald. Vedel var redaktør af tidsskriftet Tilskueren hvori der ganske rigtigt aldrig fremkom nogen anmeldelse. Det gjorde der til gengæld, men først 16.2.n.å., i Illustreret Tidende. tilbage