Sophus Claussen til Henrik Pontoppidan
24. maj 1901

det skulde jo være Forfatternes Blad

"Annaslyst."
Jægersborg pr. Gentofte
24/5 1901

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Jeg har, efter at De havde skrevet til Hirschsprung, modtaget Brev fra det Schubotheske, og vi har forliget os om "Trefoden". Jeg var glad for at faa det i Orden, omend paa magre Vilkaar. Jeg kender baade altfor meget og altfor lidt til Forlægger-Folket. Og jeg er Dem meget taknemlig for at have interveneret. – Jeg maa dog gentage, at det ikke var derfor, jeg kom til Snærtinge; jeg havde skrevet til Dem1, før Vrøvlet med Forlaget – – – men det er Gud være lovet ganske overflødigt at forklare.

Jeg tænker at opsøge Hr. Erich Henrichsen første Gang, jeg kommer til Byen. Jeg nævnte Tanken for Hr. Hirschsprung, som vilde fortælle mig, at Ideen i Grunden var hans, hvorfor jeg lod Samtale-Emnet falde. Det skulde jo netop være 2 Forfatternes Blad, ikke sandt? og vinde sin Autoritet ved nogle Ofre fra vor Side?

Om "Arbejdersken"2 ved jeg ikke noget at sige, naar De holder af Jenny. Jeg kunde selv have ønsket Stykket mere koncentreret, med mere ydre Lighed, men hvorledes skulde jeg da faa alt sagt? De store gamle Tragikere tog en ulykkelig Konge eller Dronning til Talerør. Naar jeg nu tog en Fabrikspige og lod hende være Mennesket trods den sværtede Dragt, fandt jeg mig i Forbindelse med al Kunst og Religion, som jeg ærer i Verden. Jeg gør det vanskelig om igen – desværre.

Den hjærteligste Hilsen til Dem og Deres Frue.

Deres hengivne
Sophus Claussen

P. S. Undskyld dette mærkelige Brev,√ men mit Papir er sluppen op herude paa Landet.

 
[1] har skrevet til Dem: dette brev er ikke bevaret. tilbage
[2] Arbejdersken: SCs drama som Herman Bang iscenesatte i 1898 og som blev en fiasko. tilbage