Einar Christiansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kronprinsessegade 18. 30. oktober 1918

glæde mig med et Besøg

Kronprinsessegade 18.
Kbh.  30/10 18.

Kjære Hr. Pontoppidan.

Megen Tak, fordi De saa elskværdigt sendte mig Deres nye Bog1. Den har i disse triste, oprevne Tider, hvor ens Hjerne formelig gjør ondt af alle de voldsomme Indtryk, den modtager, skaffet mig en blid stilfærdig Nydelse – en hel "Lise", som man siger paa gammeldags. De to Mennesker staar, trods den skitzemæssige Behandling, 2 lyslevende, og hendes Kjærlighedslivs Historie, der er fortalt i saa rene diskrete Udtryk –, uden al Dissekeren og Psykologiseren, virker overordentlig overbevisende. Man bliver glad, naar man tænker paa den Kvindeskikkelse, De har skabt. Og det synes jeg er et stort Udbytte af en Bog.

For os Theaterfolk2 er Tiderne slemme for Øjeblikket – paatvungen Uvirksomhed gjør mig altid halvt syg. Men vi maa ikke klage, vi har havt det altfor godt under Krigen herhjemme.

Naar De engang kommer til 3 Byen, vil jeg være meget glad ved at træffe Dem. Maaske De engang vilde glæde mig med et Besøg.

Deres hengivne
Einar Christiansen

 
[1] Bog: Et Kærlighedseventyr, der udkom 16.10.1918. tilbage
[2] Theaterfolk: Einar Christiansen var meddirektør for Folketeatret 1912-24. tilbage