Henrik Pontoppidan til Einar Christiansen
Sendt fra Helsingør. 20. oktober 1918

Aviskritik ikke ufejlbarlig

f.T. Helsingør.
20.10.18

Kære Hr. Professor Christiansen!

Endnu før medfølgende lille Bog var udkommen (i hvert Fald inden den var kommen mig selv i Hænde), læste jeg i et Par Aviser, at den ikke duede. Det kunde måske derfor synes urimeligt at sende Dem den; men jeg har nu engang været så uforsigtig at anmelde dens Komme, og forøvrigt veed jeg af lang Erfaring, at Aviskritik ikke altid er ufejlbarlig, så det kan jo være, at Bogen alligevel lader sig læse.

I det mindste giver den mig en Lejlighed til at hilse Dem og forsikre 2 om min Glæde over at have gjort Deres personlige Bekendtskab.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan