Einar Christiansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kronprinsessegade 18. 12. februar 1916

Luft for Beundring

12-2-16
Kronprinsessegade 18
København

Hr. Henrik Pontoppidan.

Jeg har lige afsluttet Læsningen af "Enslevs Død" og maa have Lov til, under Indtrykket af den friske og stærke Bog, som De her har skrevet, at sende Dem en varm Tak – ogsaa for de andre Dele af samme Værk, der først nu i sin Storhed gaaer op for mig. Jeg synes, 2 at denne Fortællingkreds hæver sig milevidt op over, hvad dansk Literatur ellers præsterer for Tiden.

Jeg har ikke kunnet lade være med at sige Dem dette, og er glad ved engang at faa Luft for den Beundring, som jeg altid har næret for Dem.

Deres ærbødige
Einar Christiansen