Henrik Pontoppidan til Einar Christiansen
Sendt fra Snekkersten. 14. februar 1916

Deres opmuntrende Håndtryk

Snekkersten
14.2.16

Hr. Professor1 Einar Christiansen!

Deres anerkendende Ord om min Bog2 blev jeg meget glad for. Jeg veed i Grunden så lidt om, hvad Indtryk det store Uhyre ellers har gjort, og om det overhovedet har gjort noget Indtryk i den altfortærende Læseverden. Overfor sine personlige Venners Udtalelser bliver man jo efterhånden lidt skeptisk. Men også den offenlige Kritik får gerne med Årene et stereotypt Præg, enten af intetsigende Velvilje 2 eller det modsatte. Og dog trænger man√ undertiden til at mærke, at der i hvert Fald er enkelte, der læser, hvad man skriver, med lidt Udbytte.

Men nu, da jeg veed, at De, som selv har tumlet med store Emner og kan vurdere Vanskelighederne, synes om min Bog, veed jeg tilstrækkeligt og går trøstig videre. Og jeg takker Dem hjerteligt for Deres opmuntrende Håndtryk.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] Professor: Einar Christiansen blev titulær professor i 1909 da han fratrådte som kongelig teaterchef. tilbage
[2] Bog: Enslevs Død. tilbage