Marie Bregendahl til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ved Amagerport 3. 15. november 1927

De svinger Svøben

Amagerport 3 d 15/11 - 27

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak for Deres venlige Hilsen til min Fødselsdag, – men endnu mere Tak for "Mands Himmerig", som De var saa venlig at sende mig. – For os, hvem alt, hvad De har skrevet, har haft sin store Betydning, har denne Bog det selvfølgelig ogsaa. Jeg kan ikke se andet, end den er ligesaa interessant som Deres forudgaaende 2 Værker. At Pressen ikke ser med helt blide Øjne paa den, er der da intet mærkeligt i, det vilde dog være unaturligt andet, saa frejdigt og rammende, De svinger Svøben over dens Hoved. At de, der tror sig – mer eller mindre – portræterede deri, kan være noget utilfredse med Kontrafejet, er jo ogsaa en Sag for sig, Bogen finder De sikkert selv er "allright" – og det er den jo ogsaa. – Tillykke med den og Tak for den. – Venlig Hilsen, – ogsaa til Deres Hustru.

Deres hengivne
Marie Bregendahl