Henrik Pontoppidan til Marie Bregendahl
Sendt fra Svendborg. 21. november 1927

Hjemstavnsfølelsen


21.11.27.
Svendborg.

Kære Fru Bregendahl!

Mange Tak for "Hendrik"1. Jeg glæder mig til at forny Bekendtskabet med ham og hans Omgivelser. Af alle Deres Bøger er denne måske den, hvori Hjemstavnsfølelsen 2 sprudler allerfriskest.

De venligste Hilsner fra min Kone, der stadig ligger til Sengs, og fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] "Hendrik": 2. udgave, 1927, af Marie Bregendahls debutroman Hendrik i Bakken. Et Billede fra 1904. tilbage