Henrik Pontoppidan til Marie Bregendahl
Sendt fra Svendborg. 5. november 1927

Lykønskning


5 Novb 27.
f.T. Svendborg.

Kære Fru Marie Bregendahl!

En Hilsen til Festdagen i Morgen. En Lykønskning1 og en Tak.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Lykønskning: til Marie Bregendahls 60 års dag 6. november. tilbage