Marie Bregendahl til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fly pr. Skive. 11. november 1923

Deres Brev gjorde mig meget godt

f.t. Fly pr. Skive d 11/11-23

Kære Hr. Pontoppidan!

At jeg blev meget glad, da jeg forleden modtog Deres elskværdige Brev, forstaar De sikkert. Ogsaa overrasket blev jeg! Det er næsten aldrig hændet mig, at nogen af dem, hvis Navn betyder noget i Litteraturens Verden, har sagt mig lidt om, hvorvidt det, jeg skrev havde noget Værd eller ej, – hverken af Kolleger eller Kritikere.

Det har unægtelig undertiden været træls nok saadan helt og holdent, at skulle lide paa sin egen Dom og være uden Støtte hos de "formanende". – Alligevel, jeg kan jo fortsætte i min 2 sejge Durr1, Bog for Bog; men jeg skal ikke nægte, at et lille Brev, som det jeg nu modtog fra Dem, gjorde mig meget godt; thi selv om De har haft Deres "Savn" ved Læsningen af mine Bøger, giver De mig jo dog i fuldt Maal min Lov2 paa de Omraader, hvor jeg ogsaa selv mener, jeg har gjort min Hovedindsats.

Mange Gange har jeg haft Lyst og Trang til at skrive til Dem og takke Dem for alt, hvad De saa gavmildt og rundhaandet har øst ud til Deres Læsere, – mange Gange har jeg ogsaa haft Lyst til at sende Dem een, ja, nogle, af mine Bøger, men jeg har ikke turdet nogen af Delene, 3 jeg syntes det var altfor ubeskedent og paatrængende.

Jeg priser da mit Held, at jeg forleden i Nicolaisens Interview3 med mig, fik sagt de Ord om min litterære Gæld, der saa ofte havde brændt mig paa Tungen, og jeg priser det Held, at nogen har sendt Dem et af de Blade, hvori mine Udtalelser har staaet; – jeg vilde ikke for meget have undværet det Brev, de gav Anledning til.

At det er Optagethed af "eget Arbejde", der forhindrer Dem i at gaa i Gang med "Den gamle Provst" var ogsaa en god Meddelelse. –

Med venligst Hilsen og Tak

Deres ærbødigst hengivne
Marie Bregendahl

 
[1] Durr: skure; (ensformig) måde, jf. "i den dur". (ODS, II. Dur, 2). tilbage
[2] Lov: (god) bedømmelse (ODS III. Lov, 2). tilbage
[3] Interview: bl.a. i Aalborg Venstreblad 27.10.1923. tilbage