Henrik Pontoppidan til Marie Bregendahl
6. november 1923

læser i Almindelighed ikke meget

6. Novb. 23.

Fru Marie Bregendahl!

Gennem et jysk Blad ("Horsens Folkeblad["]) har jeg modtaget en venlig Hilsen1 fra Dem, som jeg blev meget glad ved. Jeg læser i Almindelighed ikke meget, navnlig ikke af Skønliteratur; men da jeg forrige Sommer tog til Jylland for at feriere, havde jeg de indtil da udkomne Bind af "Sødalsfolkenes Liv" i min Kuffert, og jeg fortrød ikke dette Valg af Sommerlæsning. Jo længere jeg læste, desto mere fængsledes jeg af Deres Skildringers Tilforladelighed og Styrke, desto lettere havde jeg ved at glemme, hvad jeg 2 fra først af savnede. Det var, husker jeg nu, en mere umiddelbar Delagtiggørelse i den Skaberglæde, som jo dog trods alle Besværligheder med Stoffet er Kunstens Ophav og inderste Væsen.

Nu ligger "Den gamle Provst" på mit Bord, og jeg glæder mig til at gense Sødalen og dens Beboere, såsnart jeg får Tid dertil for eget Arbejde. Denne Bog er altså Slutstenen på det store Værk med de mange dybt følte og klogt forståede Menneskeskæbner, og jeg veed af Erfaring, at det er med en vemodig Følelse af Tomhed man slipper et Arbejde, der i så mange År har fyldt ens Liv med "Fest og Trængsler"2. Dog, vi trøster os, når vi mærker, at vore Skikkelser lever videre i Læsernes 3 Sind, og denne Glæde vil sikkert i fuldt Mål blive Dem til Del.

Jeg sender da min Lykønskning til Fuldendelsen tilligemed min hjerteligste Genhilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] I forbindelse med afslutningen af sit syvbindsværk, Billeder af Sødalsfolkenes Liv (1914-23), udtalte Marie Bregendahl sig i et interview om den litterære gæld hun stod i til Henrik Pontoppidan. Se også Aalborg Venstreblad 27.10.1923. tilbage
[2] Fest og Trængsler: titlen på bd. 5, 1921. tilbage