Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 26. februar 1917

2-300 Breve og Telegrammer

26 Febr. 171

Kære Nathansen

Da jeg sidst skrev, glemte jeg i Distraktion at sige Dem og Deres Frue Tak for de Blomster og det skønne Rubinglas, jeg den 4. modtog. De vil tilgive mig, naar De hører at en stor Kurv jeg den Dag modtog til Breve, samme Dag fyldtes med 2-300 Breve og Telegrammer, saa jeg var ude af Stand til at takke, hvis jeg ikke vilde bruge en Maaned dertil.

Det var mig meget ukært, ikke forleden at kunne træffe Dem hos Reumerts. Til min Ulykke er det nu blevet næsten umuligt at køre, og da jeg en Dag havde maattet gaa en halv Time, svulmede min Fod paany saadan op, at jeg i ni Dage ikke kunde faa den i nogen Støvle. Jeg er desværre en gammel Invalid.

Deres hengivne
G. B.

 
[1] Mandag. Korrespondancekort adresseret til "Forfatteren / Hr. Henri Nathansen / 12 Frederik VIs Allé / F". Poststemplet "Kjøbenhavn B 26.2.17; 6-7 E". tilbage