Georg Brandes til Henri Nathansen
23. februar 1917

Spaltning i Hugos Følelser

23 Febr. 171

Kære Nathansen

Jeg skylder Dem endnu min Tak for de to righoldige Bind2, De har været saa god at sende mig. Paa hvilke Punkter vi føler forskelligt, er saa ofte afhandlet imellem os, at der ingen Anledning er til at drøfte det paany.

Des mere Grund er der til at fremhæve den skarpe og vellykkede Karakteristik af en hel Række forskellige Fysiognomier. Harry, Lis, Karl, Isidor Salomon, Gerda, Rosen er vel dem, der indprenter sig stærkest og er mest gennemførte. De har et stort og udpræget 2 Talent som Portrætmaler, behersker her en saare vanskelig Kunst.

Jeg vilde ønske, De mindre følte Dem som Descendent af Goldschmidt, en hul og usikker Herre, hvem jeg har kendt tilbunds. Meget betegnende er han af Levi Stamme3, da der som bekendt aldrig har existeret nogen Levi Stamme – en sen Opdigtelse. En affekteret Rad.

Jeg vilde ogsaa ønske, at Deres Civilisation ikke var exclusiv tysk-dansk4. Det er, som havde Grækenland og Rom, Italien under Renæssancen, England og Frankrig slet ikke sat et Spor i Deres Sjæl. 3 De bør dog ikke som en Harald Kidde concentrere Dem om en eneste, tilmed stærkt afledet, Kilde til Kundskab.

Jeg synes, det er et ypperligt Indfald af Dem at lade Deres Helt blive Skuespiller. De bevæger Dem her paa et Felt, De kender nøje, og fjerner Skikkelsen fra Deres egen Person.

Overmaade rigt og fint er Stedet hvor hans Fornemmelser skildres, da han første Gang spiller.

Ellers er det, som har gjort mest Indtryk paa mig, Fremstillingen af den Spaltning i Hugos Følelser, som indtræder, hvor han 4 frastødes af moderne Jøder og samtidig drages til dem. Det er god Psychologi.

Jeg sendte Dem idag de tre sidste Hefter af min store Pakke.

Desværre har jeg i nogen Tid atter været syg. Min højre Fod er paany svullen, fordi jeg maatte gaa en længere Strækning.

Det er et betydeligt Uheld for mig, at netop som jeg har mest Brug for Vogne, er der ingen at faa.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] fredag. tilbage
[2] Bind: Af Hugo Davids Liv var i 4 bind. tilbage
[3] Levi Stamme: Goldschmidts Livs-Erindringer og Resultater (1877) begynder med sætningen: "Jeg er af Levi Stamme." tilbage
[4] tysk-dansk: GBs modvilje mod Nathansens tyskorientering kom frem i dagbogen 1.2.1917. tilbage
[5] Clausen: historikeren og sønderjyllandsforskeren H.V. Clausen (1861-1937) der i 1910 var blevet udvist af Tyskland. tilbage
[6] Melnik: russisk forf., bosat i Berlin, bekendt af GBs datter Edith. tilbage