Georg Brandes til Henri Nathansen
17. februar 1917

troer De mig monoman?

[lørdag] 17 Febr *17

Men, kære Nathansen, troer De mig monoman? Troer De mig for Alvor ude af Stand til at paaskønne en Bog1, fordi der forekommer jødiske Personligheder i den? Kjøbmanden fra Venedig? Nathan der Weise? Alexandre Dumas' Femme de Claude2? ikke at tale om Barthold Auerbachs Spinoza og utallige Bøger af jødiske Skribenter?

De er pirreligere end kildne unge Piger, der hviner, naar En er 3 Alen fra dem paa en Græsplæne, og ømtaaligere end et blødkogt Æg uden Skal. Hvad i al Verden har jeg sagt eller gjort? I Spøg sagde eller skrev jeg – hvem husker Sligt? – Ordet Jøderi, da jeg saa' Bogens Titel. Og det skal straffes? Og derfor troer De, jeg ingen Interesse nærer for saa stort 2 et Værk fra Deres Haand? Jeg forskrev Dem, at jeg endnu aldrig har indrettet min Dom over et Arbejd efter dets Æmne. Hvor kunde jeg!

Jeg beder Dem altsaa lade mig faa Deres Bog3 og jeg skal sende Dem Resten af min til Gengæld naar den om nogle Dage foreligger færdig.

Deres
Georg Brandes

 
[1] Bog: Nathansens Af Hugo Davids Liv, som netop må være udkommet, men som Nathansen ikke har villet sende til GB. tilbage
[2] A. Dumas fils: La femme de Claude, skuespil, 1873. tilbage
[3] Deres Bog: Nathansen må omgående have sendt GB bogen, jf. GBs dagbog 18.2.1917. tilbage