Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 11. august 1914

vidste, det vilde komme

Kbh. 11 August 141

Kære Nathansen

De store Begivenheder, uhyggelige i deres Rædsel, kom mig forsaavidt overraskende som jeg ikke havde ventet Udbruddet lige nu. Men jeg ventede og vidste, det vilde komme, skrev netop i August ifjor to Artikler derom og holdt Foredraget England-Tyskland nu i Februar i Kristiania og Bergen.

Rent personligt er jeg ramt, forsaavidt min Datter med de to Smaabørn er her og i dødelig Angst, da hendes Mand som Adjutant ved første Garde Artilleri-Regiment er gaaet i Felten2. Jeg har havt megen Umag med at skaffe hende Efterretninger. Den tyske Gesandt Grev Rantzau har lagt en overordentlig Hengivenhed for mig for Dagen. Iøvrigt arbejder jeg som sædvanligt lidt. Om faa Dage vil vi vide langt mere end nu

Deres hengivne
G. B.

 
[1] Tirsdag. Korrespondancekort adresseret til "Forfatteren Hr. Henri Nathansen / Rosenlund / pr. Snekkersten". Poststemplet "Kjøbenhavn 11.8.14; 2-3 E. Snekkersten 11.8.14; 6-8 E". tilbage
[2] i Felten: Tyskland havde erklæret krig mod Rusland 31.7.1914 og mod Frankrig 3.8. tilbage