Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Rosenlund, Snekkersten. 10. august 1914

50 Aars Kultur er blæst bort

Rosenlund pr. Snekkersten
10 Aug. 141

Kæreste G. B.!

De maa ikke tro, at jeg har glemt Dem, men mangt og meget er jo sket, og man har ikke Lyst til at røre ved Pen og Blæk. Gaar det Dem paa samme Maade? Virkeligheden er saa voldsom, at den i ét Pust vælter alle vore Korthuse, og vi ser os forvirret omkring og opdager at de sidste 50 Aars Kultur er blæst bort som Avner. Det vil tage Tid, inden alting kommer til Kræfter, og inden vi atter kan leve sorgløst videre paa Illusionen om Udvikling og Fremskridt.

Lev vel, kæreste Herre, og vær hjærtelig hilset af

Deres
Henri Nathansen

 
[1] Mandag. Postkort med motiv: Snekkersten, adresseret til "Hr. Professor Dr. phil. Georg Brandes / Strandboulevard 27 / København Ø". Poststemplet "Snekkersten 10.8.14; 8-11 E". tilbage