Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 17. oktober 1914

Deres hjælpende Haand

Fr. VI Allé 12. 17/10 141

Kæreste G. B.!

Hr. Dr. Millner har været hos mig og har med sine Ord om Forholdene i Polen og Rusland rørt mit Hjærte. Han har skildret for mig de Rædsler, der overgaar Jøderne i denne Tid, og de Farer, der truer i den nærmeste Fremtid. Kunde De give ham et Halmstraa til Hjælp – jeg følte at han talte sandt, og jeg ønsker, at jeg kunde raade og hjælpe. Men De er den eneste herhjemme, hvis Stemme høres, og jeg beder Dem lytte til ham med Deres Hjærte og give ham den Hjælp, De mener at kunne give.

Hvis De imorgen ved 1 Tiden er 2 hjemme, vilde jeg komme ud til Dem og høre lidt om Deres Mening og tale med Dem om den Form, hvorunder den hjælpende Haand under disse fortvivlede Tiders Tryk kunde rækkes.

Hjærtelig Hilsen

Deres
Henri Nathansen

 
[1] lørdag. tilbage