Georg Brandes til Henri Nathansen
24. juni 1914

det gamle Vrøvl

[Onsdag 24.6.1914]

Kære Nathansen

Jeg er i god Behold vendt tilbage1 fra Amerika og beder Dem om at vi lader det gamle Vrøvl være glemt og uomtalt, naar vi atter ses.

Deres hengivne
Georg Brandes

St Hans Nat 14

 
[1] vendt tilbage: GBs dagbog 16.6.1914:

Idag er der gaaet en Uge siden Afrejsen. [...] Taagen gik over, Vejret smukt. I Aften den engelske Kyst i Sigte. [...] Afskedsdinner og Bal. Ej set det. V. d. Leyens siger mig Farvel paa mit Værelse. Pakket for at have det fra Haanden.
Saa vidt kom jeg da.
Et Fyrtaarn i Vest, lysende Punkter i Land eller paa Skibe, der bevæger sig ilsomt. Europa er der. Stjerner paa Himlen, ingen Taage.
En Følelse af Taknemmelighed i mit Sind for at Alt hidtil er gaaet saa godt, denne vanskelige Rejse, der saa let havde kunnet mislykkes ved Sygdom eller Uheld, forløbet saa heldigt. [En linie udraderet.] Taknemmelighed mod Magterne.

Skibet gik via Cherbourg og Southampton til Hamburg, hvorfra GB kom til København med tog 19.6.1914. tilbage