Georg Brandes til Henri Nathansen
11. oktober 1913

uden Pas til Rusland

11 October [11.10.19131]

Kære H. N.

Se op til mig, hvis De vil, Søndag Aften ved 9 Tiden, saa kan vi tale roligt sammen2. Det glæder mig, De er tilfreds med Deres Arbejd ved Teatret.

Jeg lever i stadig Utilfredshed, plaget af Menneskeheden,og endnu uden Pas til Rusland, da saavel den russ. Konsul som den russ. Minister her har afslaaet at visere mit af Udenrigministeriet udfærdigede Pas paa Grund af mine Forældres Confession (da jeg selv ingen har) og det russiske Indenrigministerium, til hvem den danske Gesandt henvendte sig, foreløbig kun har ladet mig telegrafisk spørge, hvilke Institutter i Petersburg og Helsingfors der har indbudt mig. Videre er vi ikke.

Deres
Georg Brandes

 
[1] uden år; kan dateres til lørdag 11.10.1913, jf. sagen om GBs visum til Rusland. tilbage
[2] tale roligt sammen: en strid var under udvikling, jf. GBs dagbog

17.10.1913: Uforskammet Brev fra Fru Nathansen, svarte koldt høfligt. [Dette brev kendes ikke].

18.10.1913: [linie udklippet] det altfor slette Stykke Foraar og Efteraar, [af Otto Benzon, 1913, opført 1914] rent afsindigt bygget. Undskylder dog ubehageligt Brev fra Fru Nathansen.

Stridens emne kendes ikke, men må have noget at gøre med Otto Benzon, der var direktør for det kgl. teater i sæsonen 1913-14. tilbage